Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
Thăm dò dư luận
Bạn biết đến chúng tôi qua?

Hội chợ triển lãm

Tìm kiếm trên INTERNET

Bạn bè giới thiệu

Qua các kênh thông tin khác

Máy Phay CNC XK 714

 

Phần mềm  Panuc của Nhật

Phần mềm Siemens của Đức

 

 

Th«ng s k thut

XH_714

1.         

XuÊt xø

       Giang T«_Trung Quèc 

2.         

KÝch th­­íc bµn m¸y

          400 x 840mm

3.         

KÝch th­íc r·ng ch÷ T trªn bµn lµm viÖc

3®Õn 8

4.         

Hµnh tr×nh lµm viÖc (X xYxZ)

       6500 x 400 x 500 mm

5.         

Kho¶ng c¸ch tõ ®Çu trôc ®Õn bµn lµm viÖc

           125 ®Õn 625 mm

6.         

§é c«n cña ®Çu trôc

BT40

7.         

Tèc ®é vßng quay trôc chÝnh

            6000rpm

8.         

C«ng suÊt lµm viÖc trôc chÝnh

             5.5 KW

9.         

Tèc ®é vßng quay khi gia c«ng

1--- 5000mm/min

10.    

§é chÝnh x¸c m¸y

           Céng trõ 0.01

11.    

§é chÝnh x¸c ®Þnh vÞ lÆp l¹i

         Céng trõ 0.005

12.    

Träng l­­îng m¸y

3200 kg

13.    

KÝch thø¬c bµn m¸y

2450 x 2200 x 2660

14.    

§é nÆng bµn m¸y cã thÓ chiô

               500kg

Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến

Máy cắt dây GOLDSUN <br>  094 556 5255

Máy cắt dây GOLDSUN
094 556 5255

Máycắt dây DK77<br> 0902 142 551

Máycắt dây DK77
0902 142 551

Máy cắt dây Đồng<br> 0904 223 005

Máy cắt dây Đồng
0904 223 005

Thành viên

Đăng ký

Quên mật khẩu

Giỏ hàng
Có 0 Sản phẩm
Thành tiền: 0 VND
Quảng cáo
Máy cắt dây đồng
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

 

Trung tâm gia công

ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

 

Máy khắc CNC

ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

 

Máy khắc Laser

ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.